سوابق

  • تخلیه ، دپو و بارگیری حدود یکصد و هشتاد هزار تن کنسانتره و سنگ معدن صادراتی برای شرکتهای باما ، سوژمیرا ن ، سرمه فیروزاباد، سدید روی زنجان و ……طی سالهای 90الی93
  • صادرات حدود 30هزارتن شمش فلزات برای شرکت های ذوب روی اصفهان ، پارس اکسید ، سدید روی زنجان ، خالص سازان و…..طی سالهای 90الی 93
  • ترخیص سالانه حدود60کالای وارداتی جهت شرکتهای فوق الذکر و سایر شرکتهای همکار.
  • صدور هلدینگ مورد پذیرش شرکتهایی چون گلنکور،ترافیگورا،ماروبنی و ……
  • انجام دپوی کوتاه مدت و بلند مدت برای شرکت ها و پیمانکاران منطقه.
  • تخلیه و بارگیری محموله‌های گندله شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان
  • تخلیه و بارگیری و انبارداری کالاهای وارداتی شرکت فولاد هرمزگان