فعالیت ها

خدمات بازرگانی

_________________

کلیه خدمات صادرات و واردات، فورواردی، ترخیص و ترانزیت کالا. انجام كليه امور صادرات و واردات در بندرعباس شامل تحويل گرفتن كالا، تخليه، دپو، نگهداري، بارگيري از محل انبار و تحويل كالا در كشتي.

انبارداری

__________

انبارداری و صدور هلدینگ و قبض انبار

خدمات مشاوره

_________________

ارائه مشاوره در کلیه امور گمرکی، صادرات، واردات و حمل و نقل

__________

استریپ و استافینگ کالا در محوطه اختصاصی